Membership & Visitor Welcome Assistant

Posted 2 January by National Trust
Ending soon

Summary

Ydych chi'n hoffi gweithio gyda phobl o bob oed a chefndir? Fel Cynorthwydd Aelodaeth a Chroesawu Ymwelwyr, eich rôl chi yw sicrhau bod pob agwedd o ein profiad ymwelwyr yn mynd i hwylio ein cwsmeriaid.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

What it's like to work here

Mae Penrhyn yn dy Fictorianaidd wedi'i wisgo fel castell neo-Normanaidd enfawr, gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau sy'n dod â'r safle unigryw hon yn fyw. Fel rhan o dîm hwylus a chreadigol, fe fydd gennych brosiectau newydd ar y gweill trwy’r amser. Mae hanes Penrhyn yn ymwneud a gaethwasiaeth, llechi, ysblander a streiciau, ac ar hyn o bryd rydym wrthi'n gweithio ar drawsnewid sut rydym yn dweud stori y lle arbennig hwn, er mwyn symud, addysgu ac ysbrydoli ein hymwelwyr. Mae atyniadau allweddol Penrhyn yn cynnwys ei Ystafelloedd Seremoniol a'r ystafelloedd 'cudd' a 'heb ei gyffwrdd' yn y Twr. Mae'r tiroedd trawiadol o 60 erw yn cynnwys gardd furiog Fictoraidd a golygfeydd bendigedig ar draws Eryri.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y lleoliad hwn.

What you'll be doing

Fel yr elusen gadwraeth fwyaf yn Ewrop rydym yn gweithio'n galed i godi arian, fel y gallwn barhau i ofalu am yr holl dreftadaeth yn ein hymddiriedolaeth. Mae ymwelwyr yn rhan hanfodol o'r hyn a wnawn, felly byddwch chi'n gyfrifol am sicrhau eich bod yn darparu gwasanaeth ardderchog i'n holl ymwelwyr, bob dydd.

Fe ofynnir i chi werthu aelodaeth a cymorth rhodd ar fynediad yn hyderus, yn ogystal â gweithio tuag at targedau gwerthu. Byddwch hefyd yn gyfrifol am ateb ymholiadau a sicrhau bod ymwelwyr yn gallu dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnynt ar gyfer eu hymweliad. Wrth ryngweithio â'n cwsmeriaid, byddwch yn rhoi gwybod iddynt am y gwaith anhygoel yr ydym yn ei wneud a beth mae eu harian yn ariannu, gan hyrwyddo prosiectau lleol neu ein strategaeth genedlaethol.

Who we're looking for

I fod yn wych yn y rol hon bydd angen:

 • brwdfrydedd gwirioneddol am weithio gyda phobl
 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol
 • y gallu i weithio at dargedau gwerthu, a gwerthu buddion ein aelodaeth yn hyderus
 • dealltwriaeth dda o'r ymddiriedolaeth genedlaethol a'r hyn a wnawn ni
 • parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd, ag agwedd iach a rhagweithiol at waith
 • profiad o weithio mewn gwasanaeth cwsmeriaid neu dîm gwerthu
 • rhywfaint o brofiad trin arian parod

The package

yn gofalu amdanoch chi

 • Cynllun arian iechyd - o gyn lleied â £ 3.09 y mis i chi a'ch ddibynyddion
 • Cyfraniad pensiwn yn cyfatebol i 10%
 • Rhaglen cynorthwyol gweithwyr a gofal iechyd a lles rhagweithiol
 • Aelodaeth gampfa gostyngol mewn dros 100 o gyfleusterau hamdden ar draws y wlad

yn gofalu am eich gyrfa

 • Tyfu eich gyrfa trwy gyrsiau hyfforddi proffesiynol ar draws yr ymddiriedolaeth
 • Datblygu eich sgiliau gydag secondiad mewnol
 • Adolygiadiau cyflog sy'n gysylltiedig â gwerthoedd ac ymddygiadau, ymrwymiad i ddiogelu incwm dilyniant oherwydd salwch
 • Income protection due to illness

Yn unigryw i ni

 • Gweithio mewn rhai o'r lleoliadau mwyaf prydferth, eiconig ac unigryw yn y DU
 • Mynediad am ddim at safleoedd YG i chi, un ymwelwyd gwadd a'ch plant (o dan 18 oed)
 • 20% i ffwrdd yn ein siopau a siopau bwyd a diod
 • Gostyngiadau hyd at 35% oddi ar archebu bwthyn gwyliau ymddiriedolaeth genedlaethol

Reference: 36920458

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job