This job has ended. Find similar jobs.

Graduate Trainees

Posted 12 April by Wales Audit Office Easy Apply Ended

Job Title: Graduate Trainees

Location: North Wales (advertise in Abergele)

Salary: £20,100 - £28,000

Job Type: Full Time, Fixed Term

Closing date: 23rd of April 2018

Do you have an interest in how public money is spent in Wales and a passion to make a difference? Do you want a career that counts? If so, the Councils Graduate Programme may be just what you're looking for!

If you choose to join them; you will be fully supported to achieve an internationally recognised and highly acclaimed ICAEW accountancy qualification.

Working with a number of teams across the Councils Office, you will have opportunities to gain knowledge and experience in various aspects of their financial and performance audit work.

Please click the APPLY button and CHECK YOUR EMAILS for the link to the CAREERS PAGE.

A oes gennych ddiddordeb yn y ffordd mae arian cyhoeddus yn cael ei wario yng Nghymru a brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth? A ydych am gael gyrfa sy'n cyfrif? Os felly, efallai mai ein Rhaglen Graddedigion yw'r union beth rydych yn chwilio amdano!

Os byddwch yn dewis ymuno â ni byddwch yn cael eich cefnogi'n llawn i gyflawni cymhwyster cyfrifyddiaeth ICAEW sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ac sydd wedi cael canmoliaeth fawr.

A chithau'n gweithio gyda nifer o dimau ar draws Swyddfa Archwilio Cymru, byddwch yn cael cyfle i feithrin gwybodaeth a phrofiad mewn agweddau amrywiol ar ein gwaith archwilio ariannol a pherfformiad.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon a sut i wneud cais, defnyddiwch y ddolen ganlynol i fynd i'r dudalen Chwilio am Swyddi ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru.

Required skills

  • Internship
  • Trainee
  • Graduate

Reference: 34893643

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job