Nyrs Ysgol/School Nurse

Posted 16 September by NHS Business Services Authority

Mae Tîm Nyrsio Ysgolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn chwilio am Nyrs Gofrestredig â chymhwyster Nyrs Iechyd y Cyhoedd Cymunedol Arbenigol (“SCPHN”) mewn Nyrsio Ysgolion i ymuno â nhw yn Sir Gaerfyrddin.

Swydd barhaol, ran-amser yw hon, yn gweithio yn ystod tymor yr ysgol yn unig yn ardal Sir Gaerfyrddin. Mae gan Nyrsys Ysgolion rôl ganolog mewn gwasanaethau amrywiol sy’n hyrwyddo iechyd y cyhoedd ac yn cefnogi iechyd corfforol, emosiynol a chymdeithasol plant a phobl ifanc rhwng 5 a 18 oed ac yn cyfrannu at ddiwylliant ysgol iach. Bydd ar yr ymgeisydd llwyddiannus angen sgiliau cyfathrebu Cymraeg arbennig, bydd yn gallu dangos ei (g)allu i weithio fel ymarferydd annibynnol a hefyd fel rhan o dîm yn unol â chod ymarfer proffesiynol Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae Cymraeg yn hanfodol i'r swydd yma. An opportunity has arisen for a Registered Nurse with the Specialist Community Public Health Nurse (SCPHN) qualification in School Nursing to join our large School Nursing Team in Carmarthenshire as a Band 6 School Nurse on a permanent basis working term time only in the Carmarthenshire area. This is an exciting time to be involved in School Nursing as we are implementing the new refreshed 2017 Welsh Government "A Framework for a School Nursing Service in Wales". School Nurses are central to a range of services that promote public health and support the physical, emotional and social health of children and young people aged between 5 to 18 years and contribute to a healthy school culture. Welsh is essential for this post.

For further details / informal visits contact:

NamePaula PerkinsJob titleArweinydd Tim Nyrs Ysgol I Sir Gaerfyrddin - School Nurse Team LeaderEmail addresspaula.perkins2@wales.nhs.ukTelephone number

Reference: 40889831

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job