The following job is no longer available:
Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Peirianneg DD2 Rhaglenni AU

Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Peirianneg DD2 Rhaglenni AU

Posted 13 June by Coleg Cambria
Easy Apply Ended

Hoffech chi weithio i goleg sy'n 'rhagorol yn swyddogol'?

Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Mae'r coleg ar hyn o bryd yn chwilio am reolwr newydd yn ei Gyfarwyddiaeth Beirianneg.

Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Peirianneg DD2

Addysg Uwch a Rhaglenni Rhan Amser Prentisiaid

£43,599 - £48,790

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag angerdd am addysg ac ymrwymiad

i reoli a datblygu pobl.

Yn y swydd hon byddwch yn rheoli ein meysydd cwricwlwm Awyrofod, Awtomeiddio, Electroneg, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Fecanyddol ar gyfer prentisiaid sy'n cael eu cyflogi ac addysg uwch a bod yn gyfrifol am staff, myfyrwyr Coleg Cambria a phrentisiaid Peirianneg. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gysylltu â sefydliadau allanol, gan gynnwys canolfannau ymchwil gweithgynhyrchu a phrifysgolion.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r weledigaeth, y sgiliau, yr arbenigedd a'r brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth a'n helpu i wireddu ein huchelgais, hoffem gael clywed gennych chi.

Ynghylch Coleg Cambria

Sefydlodd Coleg Cambria ei hun yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU.

Dyfarnodd Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi (AEM) yng Nghymru, y canlyniadau uchaf posibl i'r coleg yn yr arolygiad diweddaraf, a barnwyd bod ei "berfformiad cyfredol" a'i

"ragolygon gwella" yn 'rhagorol'.

Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gan y coleg gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog ar draws rhanbarth Gogledd Cymru a mynediad rhwydd hefyd at draffyrdd cenedlaethol a rhwydwaith rheilffyrdd da gyda chysylltiadau cyflym â Lerpwl, Manceinion, Caerdydd a Llundain.

Yn 2017, enwodd Lonely Planet Gogledd Cymru fel un o'i 10 rhanbarth gorau i ymweld ag ef drwy'r byd i gyd. Mae'r rhan brydferth hon o Gymru yn llawn hanes, ac mae ganddi olygfeydd ac arfordir godidog.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i'n tudalen gyrfaoedd:

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi yn y Gyfarwyddiaeth Peirianneg ac Adeiladu. Cewch hyd i ragor o fanylion ar ein gwefan:

https://Applicants/vacancy

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Cynhelir cyfweliadau 8/9 Gorffennaf

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i godi proffil yr iaith Gymraeg.

Mae sgiliau Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Reference: 38213290

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job