2

Charity Jobs in Dwygyfylchi

Membership & Visitor Welcome Assistant

Posted 2 January by National Trust

Summary Do you love working with people from all ages and backgrounds? As the Membership and Visitor Welcome Assistant it’s your role to ensure that every aspect of our visitor experience is going to delight our customers. What it's like to work here Penrhyn is a Victorian house disguised as a huge neo-Norman...

read more

Membership & Visitor Welcome Assistant

Posted 2 January by National Trust

Summary Ydych chi'n hoffi gweithio gyda phobl o bob oed a chefndir? Fel Cynorthwydd Aelodaeth a Chroesawu Ymwelwyr, eich rôl chi yw sicrhau bod pob agwedd o ein profiad ymwelwyr yn mynd i hwylio ein cwsmeriaid. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. What it's...

read more