Athro Cynradd

Posted 1 October by Teaching Personnel

Mae Teaching Personnel yn galw am athro neu athrawes sydd yn edrych i weithio mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ar sail cyflenwi, rhan amser neu llawn amser o fewn ardaloedd Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell Nedd. Mae’n gyfnod prysur tu hwnt gyda nifer o ysgolion yn edrych am gyflenwi i helpu gyda thostrwydd, cyfnodau hunan ynysu a ‘catch up’.

Cyfradd tâl: Rydym ar y Fframwaith Newydd ac felly’n talu lleiafswm £127.72 y dydd.

Ardaloedd: Sir Gaerfyrddin/Llanelli/Abertawe/Castell Nedd

Cyfnodau: Cyfnod Sylfaen neu Gyfnod Allweddol 2

Bydd yr ymgeisydd delfrydol:

-          Yn athrawes frwdfrydig, ddibynadwy a chyfeillgar

-          Yn sicrhau safonau addysgu uchel fel athro/athrawes;

-          Yn defnyddio Cymraeg o’r safon uchaf;

-          Â phrofiad o ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau asesu;

-          Yn meddu ar fedrau TGCH a’i ddefnyddio’n effeithiol i hybu ansawdd yr addysgu a dysgu.

-          Yn gallu gweithio fel rhan o dîm llwyddiannus.

Beth allwn gynnig i chi?

-          Lleifaswm o £127.72 gan gynnwys cyfraniad pensiwn (NEST) ac yswiriant gwladol;

-          Gwaith cyflenwi o fewn ardaloedd Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell Nedd;

-          Gwaith llawn amser ac rhan amser

-          Ymgynghorydd ymroddgar gyda gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn y sector ysgolion cynradd sydd ar gael o fewn a thu fas oriau gwaith;

-          Gwasanaeth effeithiol a gonest.

Os yr ydych yn meddu ar y sgiliau uchod, please ymgeisiwch ac fe wnawn ni gysylltu yn syth.

All applicants will require the appropriate qualifications and training for this role. Please see faqs for details.

All pay rates quoted will be inclusive of 12.07% statutory holiday pay. This advert is for a temporary position. In some cases, the option to make this role permanent may become available at a later date.

Teaching Personnel is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. We offer all our registered candidates FREE child protection and prevent duty training. All candidates must undertake or have undertaken a valid enhanced Disclosure and Barring Service (DBS) check. Full assistance provided.

For details of our privacy policy, please see privacy-notice

Application questions

Are you a fluent welsh speaker?
Do you possess an Enhanced CHILD only DBS on the Update Service?
Are you fully registered with the Education Workforce?
Do you have previous experience working with children?
Are you able to provide two professional references?

Reference: 41017434

Bank or payment details should never be provided when applying for a job. For information on how to stay safe in your job search, visit SAFERjobs.

Report this job

Not quite what you are looking for? Try these similar searches