This job has ended. Find similar jobs.

Athro/Athrawes ar gyfer Ysgol yng Nghaerfili.

Posted 29 January by Prospero Teaching Easy Apply Ended
Caerphilly
£85-£100 per day.
Start date: 16th of April 2018
Covering Maternity leave.

We are now recruiting a Welsh medium Teacher who will be needed for a long term post (covering maternity) for a year 5/6 class for a school based in the Bargoed, Caerphilly area.

Suitable applicants will possess the following qualities:

Have experience in teaching Welsh.
Have great subject knowledge and a passion for delivering lessons of a high calibre.
Have great classroom management skills with the aptitude to accommodate all levels of learning and ability.
Able to fit in and adhere to the schools ethos.
Flexible approach to the timetable as may be required to cover other subject's areas as and when needed.
Hold Qualified Teacher status (QTS) or be a newly qualified teacher (NQT)
Have a genuine desire to become part of a committed team of Primary Teachers
Have a passion for teaching with the ability to plan and deliver inspiring lessons
Have experience supporting lower ability groups.
Have experience teaching year 5/6 class, or happy to do so.

Job Type: Contract (Maternity cover)

Salary: £85.00 to £100 /day

Required language:

welsh
Required licence or certification:

PGCE (Postgraduate Certificate in Education)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Caerffili
£85-£100 y diwrnod
Dechrau ar ôl gwyliau'r Pasg.
i gyflenwi cyfnod mamolaeth.

Rydyn ni nawr yn recriwtio Athro cyfrwng Cymraeg ar gyfer swydd hirdymor (cyfnod mamolaeth) ar gyfer dosbarth blwyddyn 5/6 ar gyfer ysgol yn ardal Bargoed, Caerffili.

Bydd gan ymgeiswyr addas y rhinweddau canlynol:

Profiad o ddysgu Cymraeg.
Cael gwybodaeth bynciol wych ac angerdd am gyflwyno gwersi o safon uchel.
Cael sgiliau rheoli dosbarth gwych gyda'r gallu i ddarparu ar gyfer pob lefel o ddysgu a gallu.
Yn gallu ffitio a chadw at ethos yr ysgol.
Ymagwedd hyblyg at yr amserlen ag y bo'n ofynnol i gwmpasu meysydd pwnc eraill yn ôl yr angen.
Cynnal statws Athro Cymwysedig (SAC) neu fod yn athro newydd gymhwyso (ANG)
Bod yn awydd i ddod yn rhan o dîm ymroddedig o Athrawon Cynradd
Anogwch at ddysgu gyda'r gallu i gynllunio a chyflwyno gwersi ysbrydoledig
Cael profiad sy'n cefnogi grwpiau gallu is.
Mae gennych brofiad dysgu dosbarth blwyddyn 5/6, neu'n hapus i wneud hynny.

Math o Swydd: Contract (Cwmpas mamolaeth)

Cyflog: £ 85.00 i £ 100 / diwrnod

Iaith ofynnol:

Cymraeg
Trwydded neu ardystiad angenrheidiol:

TAR (Tystysgrif Ôl-radd mewn Addysg)

E-bostiwch eich CV i

Required skills

  • PGCE
  • Primary School
  • TAR
  • QTS
  • Year 6
  • Year 5
  • Maternity Leave
  • Ysgol
  • Blwyddyn 5
  • Blwyddyn 6

Reference: 34340519

Bank or payment details should not be provided when applying for a job. reed.co.uk is not responsible for any external website content. All applications should be made via the 'Apply now' button.

Report this job